UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.139.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - przekazanie kopii wniosku o zmiany warunków umowy ZP.271.1.73.2017.d

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Jednostka Realizująca Projekt V

Data wpływu: 2020-05-21

Data odpowiedzi: 2020-06-01

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust, 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
- pismo od wykonawcy Durmazlar w postępowaniu: "Dostawa taboru tramwajowego, dwukierunkowego. Numer referencyjny: ZP.271.1.73.2017.d" zawierające wniosek o zmiany warunków umowy.


Treść odpowiedzi:
DOC, 118.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.139.2020 Wniosek - przekazanie kopii wniosku o zmiany warunków umowy ZP.271.1.73.2017.d
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-05-25 13:22:41
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-05-21
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Sylwia Gałecka
Data modyfikacji: 2020-06-01 12:26:00