UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.138.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - liczba osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Olsztyna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2020-05-20

Data odpowiedzi: 2020-05-27

Treść wniosku:
Powołując się na art. 61 Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej uprzejmie proszę o podanie liczby osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 roku.

Treść odpowiedzi:
DOC, 80 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.138.2020 Wniosek - liczba osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-05-25 13:19:06
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-05-20
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Elżbieta Żmijewska
Data modyfikacji: 2020-06-16 10:53:58