UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.137.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kwota wydatkowana na określenie wartości nieruchomości

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2020-05-21

Data odpowiedzi:

Treść wniosku:
Działając  w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej zwracam się z wnioskiem o wskazanie:

1.   jaka kwota  w 2019 r.  została w jednostce samorządu terytorialnego wydatkowana na określenie wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej (proszę wskazać łączną kwotę, uwzględniającą wydatki poniesione zarówno w sprawach, w których opłata adiacencka została ustalona, jak również w sprawach, w których ostatecznie opłaty tej nie ustalono)?

Treść odpowiedzi:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Ok.1431.137.2020 Wniosek - kwota wydatkowana na określenie wartości nieruchomości
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-05-25 13:16:05
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-05-21
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Magdalena Duchnowska
Data modyfikacji: 2020-06-09 12:49:14