UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.136.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - przekazanie kontaktów do biur i wydziałów Urzędu Miasta Olsztyna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2020-05-20

Data odpowiedzi: 2020-05-22

Treść wniosku:
W związku z planowaną realizacją konsultacji dotyczących społeczno-ekonomicznego kontekstu samorządów w gospodarce, zwracamy się do Państwa z prośbą w trybie roboczym lub trybie dostępu do informacji na mocy art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn.zm.) o przekazanie kontaktów do pracowników Państwa jednostki samorządowej.
Prosimy o wskazanie bezpośredniego adresu mailowego do Wójta (tożsame z Prezydentem oraz Burmistrzem).

Prosimy o wskazanie kontaktu e-mail oraz telefonicznego do koordynatorów działu/biura/zespołu:
- Kancelarii Prezydenta i rzecznika prasowego
- budżetowego / finansowego 
- podatkowego
- gospodarki komunalnej
- promocji / marketingu
- inwestycji miejskich / projektów inwestycyjnych
- środowiska
- zamówień publicznych
- rozwoju przedsiębiorczości / polityki gospodarczej
- informatyki
- kultury
Treść odpowiedzi:
DOC, 257,47 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.136.2020 Wniosek - przekazanie kontaktów do biur i wydziałów Urzędu Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2020-05-22 11:59:40
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2020-05-20
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data modyfikacji: 2020-05-22 14:43:55