UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.133.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wpływy do budżetu z opłaty adiacenckiej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2020-05-18

Data odpowiedzi: 2020-05-25

Treść wniosku:
Działając w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej zwracam się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1)  jakie – w 2019 r. - były wpływy do budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości (art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami)?

2)   jakie – w 2019 r. – były wpływy do budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku scalenia i podziału (art. 107 ustawy o gospodarce nieruchomościami)?

3)   jakie – w 2019 r. – były wpływy do budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej (art. 144 ustawy o gospodarce nieruchomościami)?

4)   jaka – w 2019 r. – była wysokość budżetu jednostki samorządu terytorialnego?

 

W przypadku braku danych wskazanych w pytaniach 1-3 proszę o wskazanie łącznej kwoty wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej.

 

Odpowiedzi proszę udzielić pocztą na adres:
Treść odpowiedzi:
PDF, 471,06 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.133.2020 Wniosek - wpływy do budżetu z opłaty adiacenckiej
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2020-05-22 10:42:34
Wytworzył: Sławomir Bernat
Data wytworzenia: 2020-05-18
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Magdalena Duchnowska
Data modyfikacji: 2020-05-26 08:30:53