UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.132.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - podjęte środki w związku z ogłoszeniem stanu epidemii

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Data wpływu: 2020-05-17

Data odpowiedzi: 2020-05-21

Treść wniosku:

W oparciu o ustawę z dnia 6 kwietnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej składam wniosek o dostęp do informacji publicznej, dotyczącej podjętych środków w związku z ogłoszeniem stanu epidemii koronawirusa.

1. Czy w związku z ogłoszonym stanem epidemii i zamrożeniu wielu dziedzin życia oraz gospodarki Urząd Gminy rozważa likwidację  prowadzenia dziennych domów pomocy społecznej  i ośrodków wsparcia będących zadaniem  określonym w art. 17 ust. 2 u.p.s. ? Jest to wprawdzie zaliczane do zadań własnych gminy, ale nie ma obowiązkowego charakteru ?

2. Na ile realne są możliwości budżetowe gminy dotyczące wykonywania zadań z pomocy społecznej w wymienionym zakresie ? Gmina mianowicie ma możliwość  celowo, właściwe, należycie i skuteczne przeciwdziałać rodzajom ryzyka pomocy społecznej z pominięciem niektórych zadań, na które w budżecie gminy nie wystarcza środków, a do zadań tych należy:
a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych oraz pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie (zasiłek, pożyczka, pomoc w naturze),
b) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki.

3. Czy w Urzędzie Gminy oraz podległych jednostkach budżetowych dokonano analizy kadr pod wzgledem osiągniecia przez pracowników wieku emerytalnego ?

4. Czy w związku z powyższym w urzędzie planowane jest dokonanie racjonalizacji zatrudnienia, tj. nie zatrudnianie na miejsce zwolnione przez osoby, które osiągnęły wiek emerytalny nowych pracowników ?

5. Czy w urzędzie oraz podległych jednostkach budżetowych planowane są wypłaty premii z uwagi na przypadający w dniu 27 maja Dzień Pracownika Samorządowego ?Treść odpowiedzi:
DOC, 91 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.132.2020 Wniosek - podjęte środki w związku z ogłoszeniem stanu epidemii
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2020-05-22 10:32:46
Wytworzył: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data wytworzenia: 2020-05-17
Odpowiedzialny: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2020-05-22 14:52:48