UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.130.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia decyzji o pozwoleniu na budowę, działka nr 2/10 obręb 120

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-05-17

Data odpowiedzi: 2020-05-21

Treść wniosku:

Zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji w trybie informacji publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w zakresie prowadzonej inwestycji budowlanej polegającej na budowie budynków mieszkalnych w Olsztynie na działce nr 2/10 obręb 120 tj. następujących dokumentów:
1) Decyzji o pozwoleniu na budowę związanej z w/w inwestycją
2) Warunków zabudowy związanych z pozwoleniem wskazanym w Ad.1
3) Dokumentacji projektowej w zakresie planu zagospodarowania terenu związanej z pozwoleniem wskazanym w Ad.1
Proszę o przesłanie skanów w/w dokumentów.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 67,96 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.130.2020 Wniosek - kopia decyzji o pozwoleniu na budowę, działka nr 2/10 obręb 120
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-05-19 09:19:08
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-05-17
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-05-26 10:55:27