UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.127.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - wykaz decyzji po pozwoleniu na budowę w roku 2008 i 2009

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-05-13

Data odpowiedzi: 2020-05-20

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 1429 ze zm.) wnoszę o przekazanie wykazu decyzji o pozwoleniu na budowę budynków wielorodzinnych wydanych przez Prezydenta Olsztyna w roku 2008 i 2009 ze wskazaniem inwestora oraz adresu zamierzenia budowlanego tj. ulicy i numeru porządkowego budynku.

Proszę o przekazanie ww. informacji na adres poczty elektronicznej.

Treść odpowiedzi:
DOC, 109.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.127.2020 Wniosek - wykaz decyzji po pozwoleniu na budowę w roku 2008 i 2009
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-05-18 11:19:57
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-05-13
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-05-22 12:37:28