• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data:
Porządek posiedzenia:

21 maja 2020 roku (czwartek) o godz. 10:00

posiedzenie Komisji Inwestycji i Rozwoju

komisja przeprowadzona zostanie online za pomocą programu Microsoft Teams, dostępna pod adresem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjA3MjI5MDctYTIyNS00M2UxLWIzMmEtOTRhZGEyN2VkYWJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2225b54d52-bccf-4a26-9f59-5f4241f4c15e%22%2c%22Oid%22%3a%229191031c-04d3-4a7e-a3f3-163b1eb0b3a6%22%7d

Zmiana godziny rozpoczęcia komisji na godz. 9:00
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
  3. Ocena przystosowania miasta Olsztyna do sezonu letniego (materiał sesyjny omawiany w zakresie działania komisji).
  4. Perspektywy inwestycji dotyczących zieleni miejskiej.
  5. Sprawy różne.
Protokół:
Obecność:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 21.05.2020
Wprowadził do BIP: Ilona Hołoszkiewicz
Data udostępnienia: 2020-05-15 15:08:24
Wytworzył: Ilona Hołoszkiewicz
Data wytworzenia: 2020-05-15
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Ilona Hołoszkiewicz
Data modyfikacji: 2020-05-21 15:20:30