UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.125.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - energia elektryczna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. gospodarki infrastruktury elektroenergetycznej

Data wpływu: 2020-05-09

Data odpowiedzi: 2020-05-19

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o udostępnienie następującej informacji publicznej:

1.danych dotyczących energii elektrycznej oraz Punktów Poboru Energi, podmiotu który jest obowiązany do udzielenia informacji publicznej, tj. Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej jako: „Organ”).
Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie danych w następującej kolejności:
1)nazwa podmiotu,
2)wysokość mocy umownej podmiotu (z rozróżnieniem na Punkty Poboru Energii)
3)roczna wielkość zużycia za rok 2019 (z rozróżnieniem na Punkty Poboru Energii)
4)grupa taryfowa (z rozróżnieniem na Punkty Poboru Energii)
5)OSD i jego oddział (z rozróżnieniem na Punkty Poboru Energii)

2.danych dotyczących energii elektrycznej oraz Punktów Poboru Energii podmiotów bezpośrednio lub pośrednio podległych lub nadzorowanych przez Organ, w tym oddziałów Organu. Proszę o podanie danych w następującej kolejności:
1)nazwa podmiotu,
2)wysokość mocy umownej podmiotu (z rozróżnieniem na Punkty Poboru Energii)
3)roczna wielkość zużycia za rok 2019 (z rozróżnieniem na Punkty Poboru Energii)
4)grupa taryfowa (z rozróżnieniem na Punkty Poboru Energii)
5)OSD i jego oddział (z rozróżnieniem na Punkty Poboru Energii)

3.faktury za miesiąc marzec 2020 r. za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne wraz z ewentualnymi załącznikami do faktury.


Treść odpowiedzi:
DOC, 86 KB metryczka
XLSX, 62,93 KB metryczka
ZIP, 11,78 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.125.2020 Wniosek - energia elektryczna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-05-12 10:22:02
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-05-09
Odpowiedzialny: Karol Więckowski
Ostatnio modyfikował: Łukasz Pikuła
Data modyfikacji: 2020-05-19 11:58:31