UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.124.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - przeznaczenie gruntu obręb 70 nr 6/1

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-05-08

Data odpowiedzi: 2020-05-26

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Czy działka obręb 70 nr 6/1 należąca do "Społem" w Olsztynie została przekwalifikowana na parking?
2. Jeśli tak, to kiedy? Proszę o kopię decyzji.
3. Jakie jest przeznaczenie gruntu obręb 70 nr 6/1?

Treść odpowiedzi:
DOC, 466,32 KB metryczka
DOC, 460,12 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.124.2020 Wniosek - przeznaczenie gruntu obręb 70 nr 6/1
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-05-12 10:20:08
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-05-08
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-05-27 09:01:41