UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.123.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - liczba grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Olsztyna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Finansów

Data wpływu: 2020-05-08

Data odpowiedzi: 2020-05-21

Treść wniosku:
 Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- liczby grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Olsztyna
- dochodów uzyskanych z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Olsztyna
- liczby grzywien i mandatów nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów
- dochodów uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów

Zależy mi na danych z lat: 2015 - 2020, wraz z bieżącym rokiem (do kwietnia 2020 r. włącznie) w okresach tygodniowych lub dziennych. Preferowany format danych to TXT, CSV lub arkusze Excel.
Jeżeli istnieje taka możliwość, będę wdzięczna za podzielenie liczby grzywien i mandatów oraz dochodów uzyskanych z grzywien i mandatów w zależności od kategorii, jakimi Państwo dysponują. Np. „ruch drogowy”, „bezpieczeństwo i porządek publiczny”, „komunalne i ochrona środowiska”, „zwierzęta”, „zdarzenia w komunikacji”, „awarie”, itp.


Treść odpowiedzi:
DOC, 88 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.123.2020 Wniosek - liczba grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Olsztyna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-05-12 10:18:25
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-05-08
Odpowiedzialny: Hanna Przybyłek
Ostatnio modyfikował: Monika Sypko
Data modyfikacji: 2020-05-27 09:44:36