UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: Ok.1431.122.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - dokumentacja architektoniczno-budowlana - działka nr 57/23, obręb 161

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-05-07

Data odpowiedzi: 2020-05-13

Treść wniosku:
Na podstawie art.. 2 ust. 1 i art.. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
- dokumentacji architektonicznej-budowlanej (opis techniczny, zestawienie powierzchni użytkowej budynku, kubatury, rzuty, elewacje, przekroje) - dot. nieruchomości stanowiącej działkę nr 57/23 (obręb 161) o powierzchni 0,0356 ha będącą w użytkowaniu wieczystym, zabudowaną budynkiem administracyjno-biurowym, położonej w Olsztynie przy ul. Wilczyńskiego 1A.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 68,09 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.122.2020 Wniosek - dokumentacja architektoniczno-budowlana - działka nr 57/23, obręb 161
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-05-12 10:15:57
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-05-07
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-05-13 14:35:50