UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.121.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - zlecenia wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2020-05-06

Data odpowiedzi: 2020-05-12

Treść wniosku:
Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną krótkiej informacji:

1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2019 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?

2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2019 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?

3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2019 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)

4. jaki był w 2019 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2019 r.

Treść odpowiedzi:
DOC, 48.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.121.2020 Wniosek - zlecenia wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-05-11 09:02:15
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-05-06
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2020-05-12 13:01:11