UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.120.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - plan zagospodarowania przestrzennego ul. Żurawia

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-04-29

Data odpowiedzi: 2020-05-18

Treść wniosku:
Zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji w trybie informacji publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Gutkowo w obszarze ulicy Żurawiej, tj.:

1) czy została wszczęta procedura zmiany obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Gutkowo w obszarze ulicy Żurawiej?

2) jeśli została wszczęta procedura, to czy procedura ta została zakończona?

3) jeśli została wszczęta procedura ale nie została zakończona, to na jakim jest etapie?

4) jeśli została wszczęta procedura, to jaka jest koncepcja planu dotyczącego gruntów dla dzielnicy Gutkowo w obszarze ulicy Żurawiej?

5) proszę o przesłanie skanów dokumentów - a jeśli to nie będzie możliwe - kopii dokumentów, potwierdzających wszczęcie tej procedury oraz jej przebieg i ewentualne zakończenie oraz dokumentów wskazujących jaka jest koncepcja planu dotyczącego gruntów dzielnicy Gutkowo w obszarze ulicy Żurawiej.


Treść odpowiedzi:
DOC, 459,12 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.120.2020 Wniosek - plan zagospodarowania przestrzennego ul. Żurawia
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-05-04 14:37:17
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-29
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-05-19 08:28:02