UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.118.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - przekazanie danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2020-04-29

Data odpowiedzi: 2020-05-08

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o informację czy tutejszy urząd przekazał dane ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A., a jeśli nie - czy zamierza to uczynić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328
Odpowiedź na pytanie proszę przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP

Treść odpowiedzi:

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnienia danych osobowych dla Poczty Polskiej S.A. informuję, że stanowisko administratora danych osobowych - Prezydenta Olsztyna zostało zamieszczone na stronie www.olsztyn.eu w zakładce "O Olsztynie"  Bezpośredni link:

https://www.olsztyn.eu/nc/o-olsztynie/aktualnosci/article/samorzad-olsztyna-nie-udostepni-danych-poczcie-polskiej.html

SEKRETARZ MIASTA
Stanisław Gorczyca

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.118.2020 Wniosek - przekazanie danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A.
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-05-04 10:04:31
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-29
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-05-11 14:29:58