UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.115.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - przekazanie informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2020-04-27

Data odpowiedzi: 2020-05-07

Treść wniosku:
Na podstawie art.. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art.. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Treść odpowiedzi:

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnienia danych osobowych dla Poczty Polskiej S.A. informuję, że stanowisko administratora danych osobowych – Prezydenta Olsztyna zostało zamieszczone na stronie www.olsztyn.eu w zakładce „O Olsztynie”  Bezpośredni link:

https://www.olsztyn.eu/nc/o-olsztynie/aktualnosci/article/samorzad-olsztyna-nie-udostepni-danych-poczcie-polskiej.html

 

Z poważaniem

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Zbigniew Korzeniewski


 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.115.2020 Wniosek - przekazanie informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-30 13:25:36
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-27
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-05-11 13:45:18