UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.114.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - sportowe imprezy masowe w latach 2015-2019

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Data wpływu: 2020-04-27

Data odpowiedzi: 2020-05-04

Treść wniosku:
Na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

 Ilość sportowych imprez masowych zorganizowanych w mieście w latach 2015,2016,2017,2018,2019.
 Ile imprez sportowych w każdym z podanych wyżej lat miało charakter podwyższonego ryzyka.
 Ile imprez sportowych w każdym z podanych wyżej lat stanowiły imprezy piłkarskie, a ile pozostałe.

Treść odpowiedzi:
DOC, 83.5 KB metryczka
DOC, 82.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.114.2020 Wniosek - sportowe imprezy masowe w latach 2015-2019
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-30 12:09:07
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-27
Odpowiedzialny: Mieczysław Wójcik
Ostatnio modyfikował: Izabella Rejchenbach
Data modyfikacji: 2020-05-25 17:30:37