UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.112.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - udostępnienie danych Poczcie Polskiej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2020-04-24

Data odpowiedzi: 2020-05-07

Treść wniosku:
Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej: Czy urząd miasta Olsztyn udostępnił moje dane osobowe Poczcie Polskiej zawarte w spisach wyborców ?

Treść odpowiedzi:

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnienia danych osobowych dla Poczty Polskiej S.A. informuję, że stanowisko administratora danych osobowych – Prezydenta Olsztyna zostało zamieszczone na stronie www.olsztyn.eu w zakładce „O Olsztynie”  Bezpośredni link:

https://www.olsztyn.eu/nc/o-olsztynie/aktualnosci/article/samorzad-olsztyna-nie-udostepni-danych-poczcie-polskiej.html

                                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                             INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

                                                                                                                     Zbigniew Korzeniewski

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.112.2020 Wniosek - udostępnienie danych Poczcie Polskiej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-28 09:31:19
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-24
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-05-11 13:39:04