UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.111.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - protokół postępowania o udzielenie zamówienia

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-04-23

Data odpowiedzi: 2020-04-27

Treść wniosku:
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa linii tramwajowej w ciągu ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do os. Pieczewo w Olsztynie. Numer referencyjny: ZP.271.1.29.2018.a.

Zamawiający:  Gmina Olsztyn oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olsztynie.

W związku z unieważnieniem w dniu 20.07.2018 ww. postępowania zwracam się z wnioskiem o udostępnienie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami w postaci ofert złożonych przez wykonawców ubiegających się o wskazane zamówienie publiczne.


Treść odpowiedzi:
PDF, 199,76 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.111.2020 Wniosek - protokół postępowania o udzielenie zamówienia
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-24 08:59:39
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-23
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Iwona Nowacka
Data modyfikacji: 2020-04-27 10:50:49