UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.110.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - dotacja celowa na prace remontowe

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Data wpływu: 2020-04-20

Data odpowiedzi:

Treść wniosku:
Na podstawie art.. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. czy Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Dąbrowszczaków 6 w Olsztynie skorzystała z dotacji celowej na prace remontowe związane z remontem dachu oraz okien w kondygnacji poddasza w budynku przy ul. Dąbrowszczaków 6 w Olsztynie, po dniu 10 grudnia 2017 r.?
2. w przypadku odpowiedzi twierdzącej, wnoszę o udzielenie informacji, w jakiej kwocie została udzielona dotacja oraz w jakim terminie została przelana wspólnocie?
3. czy ostatecznie ww. wspólnota otrzymała bezzwrotnie dotację na wykonane prace remontowe, o których mowa w pkt. 1 oraz w jakiej kwocie?

Treść odpowiedzi:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.110.2020 Wniosek - dotacja celowa na prace remontowe
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-23 08:08:34
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-20
Odpowiedzialny: Gabriela Konarzewska
Ostatnio modyfikował: Leszek Wawrykiewicz
Data modyfikacji: 2020-05-11 14:50:47