UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.108.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - oferty złożone w przetargu nieograniczonym nr 29/2018

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-04-17

Data odpowiedzi: 2020-04-27

Treść wniosku:
W związku z przeprowadzonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym nr 29/2018 dot. Postępowania pn.: "Budowa linii tramwajowej w ciągu ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do os. Pieczewo w Olsztynie", zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwracam się z prośbą o udostępnienie protokołu z przedmiotowego postępowania, w szczególności o udostępnienie oferty wszystkich firm, które złożyły swoje oferty w postępowaniu, w tym:
1. Złożone oferty wraz z załącznikami
2. Odtajnioną część oferty, która w wyniku badania ofert została przez Zamawiającego odtajniona,
3. Wezwanie Zamawiającego skierowane do każdej z tych firm na podstawie art. 26 ust. 1 wraz z ich odpowiedzią
4. Wezwania Zamawiającego skierowane do każdej z tych firm wzywające do uzupełnień oraz wyjaśnień
5. Odpowiedzi każdej z tych firm na wyżej wymienione wezwania do wyjaśnień lub uzupełnień
6.  Inne publiczne dokumenty związane z ofertą każdej z tych firm złożone w postępowaniu.
Proszę o przesłanie ww. formularzy i dokumentów drogą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
PDF, 277,60 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.108.2020 Wniosek - oferty złożone w przetargu nieograniczonym nr 29/2018
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-21 14:07:53
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-17
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Iwona Nowacka
Data modyfikacji: 2020-04-27 10:53:20