UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 25-11-2019
Porządek posiedzenia:

25 listopada 2019r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali 207 w Urzędzie Miasta Olsztyna, przy ul. Wyzwolenia 30, posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ


Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Zapoznanie się z projektem protokołu o przebiegu prac zespołu kontrolnego ds. przeprowadzenia kontroli regulaminów, statutów obowiązujących w jednostkach oświatowych dla dzieci niepełnosprawnych w kontekście obowiązujących przepisów prawa.

  3. Określenie przez zespół kontrolny ds. przeprowadzenia kontroli wybranych Rad Osiedli - przedmiotu, zakresu oraz celu kontroli (§ 44 ust. 4 Statutu Miasta Olsztyna).

  4. Określenie zakresu kontroli Prezydenta Olsztyna w zakresie wydatków zaplanowanych na: działania promocyjne Miasta Olsztyna oraz organizacje pozarządowe.

  5. Sprawy różne.

Protokół:
Obecność: lista obecności 25.11.2019.pdf

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej - 25.11.19
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2020-04-20 09:52:07
Wytworzył: Aleksandra Witkowska
Data wytworzenia: 2020-04-20
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Witkowska
Data modyfikacji: 2020-04-20 11:39:44