UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 26-08-2019
Porządek posiedzenia:

                           26 sierpnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 14.00  w sali 207 w Urzędzie Miasta Olsztyna, przy ul. Wyzwolenia 30,   posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Powołanie zespołu kontrolnego ds. przeprowadzenia kontroli Prezydenta Olsztyna w zakresie wydatków zaplanowanych na: działania promocyjne Miasta Olsztyna oraz organizacje pozarządowe (określenie przedmiotu, zakresu, celu kontroli oraz jednostki podlegającej kontroli - § 44 ust. 4 Statutu Miasta Olsztyna).

  3. Informacja o przebiegu prac zespołu kontrolnego ds. przeprowadzenia kontroli regulaminów, statutów obowiązujących w jednostkach oświatowych dla dzieci niepełnosprawnych w kontekście obowiązujących przepisów prawa.

  4. Sprawy różne:

      • pisma S. z dnia 4 i 27 lipca 2019r.

     

Protokół:
Obecność: lista obecności 26.08.2019.pdf

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej - 26.08.19
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2020-04-20 09:44:23
Wytworzył: Aleksandra Witkowska
Data wytworzenia: 2020-04-20
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Witkowska
Data modyfikacji: 2020-04-20 11:36:34