UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Informacja

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 120 obr. 70 oraz inwestycji towarzyszącej

Data publikacji
17-04-2020

Termin składania wniosków

Link do wniosku wraz z załącznikami

Dokumenty do pobrania

link do treści wniosku wraz z wymaganymi załącznikami:

DOCX, 15,94 KB metryczka
PDF, 511,67 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 120 obr. 70 z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz przyłączami kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przyłączem wodociągowym, elektroenergetycznym oraz C.O., oraz inwestycji towarzyszącej realizowanej na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami ustawy „Prawo budowlane”, „Ustawy o drogach publicznych” polegającej na remoncie chodnika na długości ul. Emilii Plater po stronie zachodniej, przylegającej do terenu inwestycji, wraz z wymianą oświetlenia chodnika i ulicy na lampy LED, oraz korekcie formy skanalizowania ronda na skrzyżowaniu ul. Emilii Plater i Tadeusza Kościuszki zlokalizowanych na działkach nr: 62 obr. 70, 93 obr. 70 i 18/3 obr. 69
Wprowadził do BIP: Joanna Prusik
Data udostępnienia: 2020-04-17 13:14:59
Wytworzył: Joanna Prusik
Data wytworzenia: 2020-04-17
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Michał Salamucha
Data modyfikacji: 2020-04-27 14:26:24