UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.101.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - imprezy masowe

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Data wpływu: 2020-04-10

Data odpowiedzi: 2020-04-24

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) wnioskuję o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1) Wykaz imprez masowych odbywających się na terenie miasta w latach 2015-2019 z uwzględnieniem:

- nazwy imprezy masowej,

- organizatora imprezy masowej,

- rodzaju imprezy masowej,

- liczby osób uczestniczących w imprezie masowej,

- miejsca przeprowadzenia imprezy masowej (w obiekcie czy na otwartym terenie),

- czy na imprezie masowej odbywało się sprzedawanie, podawanie lub spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu,

- czy na imprezie masowej odbywał się pokaz pirotechniczny,

- czy w danym okresie odbywały się imprezy masowe podwyższonego ryzyka,

- czy organizator imprezy masowej zawsze dotrzymywał ustawowych terminów,

- czy decyzje na wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej zawsze były wydane w terminie,

- czy dokumenty złożone w celu uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej zawsze były kompletne czy wymagały korekty lub uzupełnienia. Jeśli tak, to jakie błędy popełniane były najczęściej.

2) Liczba ludności w mieście.

Proszę o przesłanie informacji pocztą elektroniczną.


Treść odpowiedzi:
DOC, 83 KB metryczka
DOC, 80 KB metryczka
DOCX, 32,67 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.101.2020 Wniosek - imprezy masowe
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-17 07:59:19
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-10
Odpowiedzialny: Mieczysław Wójcik
Ostatnio modyfikował: Izabella Rejchenbach
Data modyfikacji: 2020-05-25 17:32:22