UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.100.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia ofert w postępowaniu na budowę linii tramwajowej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-04-15

Data odpowiedzi: 2020-04-22

Treść wniosku:
Zwracam się z prośbą o udostępnienie kopii ofert wraz z protokołem w postępowaniu na: "Budowa linii tramwajowej w ciągu ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do os. Pieczewo w Olsztynie" - znak sprawy: ZP.271.1.29.2018.a.
Proszę o przesłanie kopii ofert i protokołu drogą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.04.2020 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę linii tramwajowej w ciągu ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do os. Pieczewo w Olsztynie, informuję, że dokumenty tj. kopie ofert i protokołu postępowania, znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego w sekcji „Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2019 r.” pod adresem: http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/366726/ok_1431_91_2020_wniosek_kopia_protokolu_dot_przetargu_budowa_linii_tramwajowej/

z poważaniem

Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

/-/ Barbara Tulibacka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.100.2020 Wniosek - kopia ofert w postępowaniu na budowę linii tramwajowej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-16 13:18:37
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-15
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-04-22 09:34:38