UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.99.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - działania w zakresie poprawy jakości powietrza

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. gospodarki infrastruktury elektroenergetycznej

Data wpływu: 2020-04-07

Data odpowiedzi: 2020-04-17

Treść wniosku:

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej:

  1. Ile urządzeń grzewczych (kotłów, pieców, kominków) na paliwo stałe zostało wymienionych w Państwa gminie w roku 2019 w ramach wszystkich programów dotacyjnych realizowanych w gminie (z wyjątkiem Programu Czyste Powietrze)?


  1. Jakie środki finansowe zostały przeznaczone na wsparcie dla mieszkańców w celu realizacji inwestycji o których mowa w punkcie 1? Proszę o podanie łącznej kwoty w PLN.


  1. Proszę o podanie z jakich funduszy pozyskane zostały środki konieczne do zrealizowania powyższych inwestycji. Proszę o podanie konkretnych kwot z podziałem na środki zewnętrzne oraz środki własne miasta/gminy. Wpisane w tym punkcie kwoty muszą sumować się do kwoty wpisanej w punkcie 2 (kwota łączna).

Środki własne gminy -jakie kwoty?


Środki zewnętrzne


-jakie kwoty?

-z jakich funduszy?


  1. Ile (według inwentaryzacji źródeł ciepła lub szacunków) kotłów/pieców/kominków na paliwo stałe (niespełniających min. wymagań emisyjnych 5 klasy wg normy PN EN 303 5:2012) na dzień dzisiejszy znajduje się jeszcze w Państwa gminie?


Odpowiedzi proszę przesłać w formie edytowalnej na adres e-mail.


Treść odpowiedzi:
ODT, 14,92 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.99.2020 Wniosek - działania w zakresie poprawy jakości powietrza
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-14 11:37:43
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-07
Odpowiedzialny: Karol Więckowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-04-17 12:20:35