UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.97.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje środowiskowe, działki 17/3 i 17/4 obręb 84 Olsztyn

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2020-04-08

Data odpowiedzi: 2020-04-22

Treść wniosku:
Zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w zakresie wydanych decyzji środowiskowych dla zrealizowanych oraz planowanych do realizacji przedsięwzięć w obszarze do 500 m od granic działek 17/3 i 17/13 obręb 84 Olsztyn.

Treść odpowiedzi:
Wnioskodawca otrzymał odpowiedź na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.97.2020 Wniosek - decyzje środowiskowe, działki 17/3 i 17/4 obręb 84 Olsztyn
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-10 10:02:57
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-08
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-04-27 13:38:28