UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.96.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - planowane inwestycje w pobliżu działek 38/7, 38/8, 38/9, 38/10 obr.140

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-04-07

Data odpowiedzi: 2020-04-14

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- proszę o udzielenie informacji o planowanych lub realizowanych inwestycjach w promilu 1 km od działek 38/7, 38/8, 38/9, 38/10, obr. 140 w Olsztynie, ul. Kanarkowa, woj.. Warmińsko-mazurskie.

Treść odpowiedzi:
ODT, 50,72 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.96.2020 Wniosek - planowane inwestycje w pobliżu działek 38/7, 38/8, 38/9, 38/10 obr.140
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-10 09:40:53
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-07
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-04-23 09:14:54