UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.95.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - rejestr wydanych wniosków i decyzji o warunkach zabudowy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-04-07

Data odpowiedzi: 2020-04-16

Treść wniosku:
 Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
Proszę o udostępnienie rejestru wydanych wniosków i decyzji o warunkach zabudowy. W rejestrze proszę o uwzględnienie numeru działki, nazwy wnioskodawcy oraz rodzaju inwestycji.

Proszę o udostępnienie rejestru od 1 stycznia do dnia sporządzenia.

Treść odpowiedzi:
DOC, 224 KB metryczka
XLS, 55 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.95.2020 Wniosek - rejestr wydanych wniosków i decyzji o warunkach zabudowy
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-08 14:28:52
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-07
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-04-22 10:33:23