• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UWAGA !

Czasowo zawieszamy bezpośrednią obsługę klientów.

Obsługa klientów w olsztyńskim Urzędzie Miasta zostaje czasowo zawieszona. Wyjątek dotyczy kilku rodzajów pilnych spraw, które nie mogą być załatwione zdalnie. 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników urzędu oraz w związku z koniecznością  podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa - od poniedziałku, 16 marca, zachęcamy do zdalnego załatwiania spraw - tutaj znajduje się informacja sprawach, które można załatwić na odległość.

Jednocześnie informujemy, że od tego dnia wszystkie budynki urzędu miasta będą zamknięte dla osób z zewnątrz. Udostępniamy jedynie:

wejście do ratusza od strony ul. Ratuszowej,

wejście do Urzędu Stanu Cywilnego

wejście do budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Knosały

Budynek przy ul. Wyzwolenia zostaje zamknięty. Dodatkowo wykaz spraw, które można załatwić osobiście został mocno ograniczony. 

Wyjątek stanowią:

URZĄD STANU CYWILNEGO

zgłoszenia zgonów

zgłoszenia narodzin - TYLKO w sytuacji gdy należy złożyć oświadczenie uznania ojcostwa. Uwaga: zgłoszeń tych dokonywać można tylko ostatniego ustawowego dnia: (na zgłoszenie dziecka żywo urodzonego mamy 21 dni, oraz 3 dni na zgłoszenie dziecka martwo urodzonego).

zgłoszenia ślubu konkordatowego (dotyczy osób duchownych)

Wszystkie pozostałe sprawy, m.in. zgłoszenia narodzin (gdy rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim), czy odpisy aktu stanu cywilnego należy zgłaszać przez platformę epuap lub korespondencyjnie.

W sytuacjach związanych z wydaniem zaświadczenia do ślubu konkordatowego oraz ustaleń terminu ślubu cywilnego - prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 89 527-21-38, tel. 89 527-31-11, wew. 363 lub mailem: usc@olsztyn.eu

W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny z USC lub mailowy.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:

Osobiście można jedynie odebrać dowód tożsamości. Jeżeli podejmą Państwo decyzję o wizycie w Biurze Obsługi Klienta, informujemy, że odbiór gotowych dowodów jest możliwy tylko w wyjątkowych sytuacjach, w godzinach od 07:45 do 15:00, po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie/elektronicznie.

Oto wykaz spraw, które można załatwić zdalnie w Biurze Obsługi Klienta.

Informujemy, że urząd pracuje normalnie, choć w pomniejszonym składzie osobowym. Powyższe ograniczenia mogą stanowić pewną niedogodność - ale robimy to w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz naszych pracowników. Liczymy na Państwa wyrozumiałość.


Punkt Obsługi Klientów w Galerii Warmińskiej

W związku z zagrożeniem epidemią COVID-19 Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Warmińskiej zostaje zamknięty do odwołania. Powyższa decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo mieszkańców Olsztyna. Wszystkie bieżące informacje dotyczące otwarcia  Punktu Obsługi Mieszkańców w Galerii Warmińskiej przekazywane będą za pomocą komunikatów  zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miasta.

  

Komunikaty Wydziału Komunikacji

1) Przypominamy, że klient, który dokonał wcześniej rezerwacji on-line, pozostawia dokumenty w przygotowanym do tego miejscu po uprzedniej ich weryfikacji przez wyznaczonego pracownika. Jednocześnie klient jest informowany na miejscu lub telefonicznie o terminie realizacji jego sprawy.

W przypadku: braku wymaganych dokumentów, braku uiszczonej opłaty, braku lub niekompletnego wniosku - DOKUMENTY NIE BĘDĄ PRZYJĘTE DO REALIZACJI.

Procedury dotyczące rejestracji, wyrejestrowania i innych czynności są zamieszczone na stronie:

http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/16854/wydzial_komunikacji_k_/

 

2)  Od 9 kwietnia 2020 roku ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE KORESPONDENCYJNIE

 Aby odebrać dowód rejestracyjny należy złożyć (przesłać pocztą lub w kopercie złożyć do skrzynki znajdującej się w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Olsztyna):

- pozwolenie czasowe

- kartę pojazdu, jeżeli była wydana

- brakujące dokumenty, np. zaświadczenie potwierdzające zapłatę akcyzy w przypadku warunkowej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy lub zaświadczenie z przeglądu technicznego, jeżeli jest wymagane

- pełnomocnictwo w przypadku współwłasności wraz z dowodem opłaty skarbowej, jeżeli złożenie takiego pełnomocnictwa podlega opłacie

- pisemną informację do którego ze współwłaścicieli odesłać dowód rejestracyjny
(w przypadku współwłasności).

 

3) Przypominamy, że 30 dniowy termin na zgłoszenie zbycia/nabycia, jak również na zarejestrowanie pojazdu (którego niedotrzymanie skutkuje nałożeniem kary) został wydłużony do 180 dni.

4) Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju można dokonać za pośrednictwem ePUAP - https://epuap.gov.pl/

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komunikaty
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-08 13:22:50
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2020-04-08
Odpowiedzialny: Olga Walnicka-Kucio
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-05-18 14:53:10