UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.93.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - projekt budowlany dla budynku usługowego przy ul. Wyszyńskiego 7

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-04-02

Data odpowiedzi: 2020-04-08

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie: Projektu Budowlanego dla budynku usługowego Technik położonego przy ul. Wyszyńskiego 7 w Olsztynie na działce gruntu o nr ewidencyjnym 37/7 obręb ewidencyjny 98 Miasto Olsztyn.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 81,95 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.93.2020 Wniosek - projekt budowlany dla budynku usługowego przy ul. Wyszyńskiego 7
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-08 09:56:38
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-02
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-04-14 09:33:08