UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.92.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - Budżet Obywatelski/Partycypacyjny

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2020-04-03

Data odpowiedzi: 2020-04-20

Treść wniosku:
Korzystając z prawa do informacji publicznej, zagwarantowanego w Konstytucji oraz uregulowanego w Ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., zwracam się z prośbą o udzielenie mi wskazanych niżej informacji.
1. W którym roku w mieście wprowadzono po raz pierwszy Budżet Obywatelski/Partycypacyjny/ (dalej: BO/BP)?
2. Która edycja BO/BP będzie realizowana w 2020 roku?
3. Czy od wprowadzenia w mieście BO/BP narzędzie to jest wykorzystywane nieprzerwanie co roku i czy nastąpiły jakieś przerwy? Jeśli nastąpiły jakieś przerwy, to kiedy i na jaki okres oraz z jakiej przyczyny?
4.Czy poszczególne edycje BO/BP były przeprowadzone z podziałem na projekty dzielnicowe (osiedlowe/inne) i ogólnomiejskie? Jeśli tak, to jakie to były podziały i z jakich aktów prawa miejscowego wynikające oraz w których edycjach je zastosowano?
5. Jeśli zastosowano podziały m.in. osiedlowe/dzielnicowe, to czy pokrywały się one z obszarem wyodrębnionych formalnie jednostek pomocniczych?
6. Czy zastosowano inne niż terytorialne podziały (np. budżet dzieci i młodzieży/budżet dla szkół/projekty miękkie i twarde/inne)? Jeśli tak, to w przypadku których edycji zastosowano jakie podziały i z jakich aktów prawa miejscowego wynikały?
7.Jakie partycypacyjne narzędzia praktykuje się lub praktykowało w ramach procedury BO/BP w mieście w poszczególnych edycjach (m.in. warsztaty, konsultacje społeczne, spotkania robocze z mieszkańcami)? Proszę o wskazanie tych narzędzi i przyporządkowanie ich do poszczególnych edycji.
8. Jakie łączne kwoty w poszczególnych latach funkcjonowania BO/BP zostały przeznaczone na to zadanie? Jaki stanowiły orientacyjny procent budżetu miasta w poszczególnych przypadkach (edycjach)? Proporcje te można podać w przybliżeniu biorąc pod uwagę np. dane z odpowiedniej uchwały budżetowej podjętej przez radę.
9.W jakim zakresie wprowadzenie w 2018 r. regulacji BO do ustawy o samorządzie gminnym wpłynęło na zmianę regulacji lokalnych w Państwa mieście? Proszę wskazać elementy procedury lokalnej, które stały w sprzeczności z ustawą i zostały przez Państwa zmodyfikowane w związku z nowelizacją.
10. Proszę o przesłanie pełnej dokumentacji wszystkich edycji BO/BP w mieście, w tym regulaminów i innych procedur (zarówno uchwał rady i zarządzeń organu wykonawczego).  W razie zamieszczenia ich na dedykowanej stronie internetowej w BIP proszę o wskazanie dokładnych linków do każdej edycji BO/BP.
11. Jaka komórka organizacyjna urzędu i jak usytuowana w jego strukturze jest odpowiedzialna za planowanie procesów związanych z BO/BP w mieście? Jak liczny jest zespół urzędniczy obsługujący procesy BO/BP w mieście?
12. Proszę o wskazanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail i stanowiska służbowego osoby odpowiedzialnej za BO/BP w mieście.

Treść odpowiedzi:
DOC, 100 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.92.2020 Wniosek - Budżet Obywatelski/Partycypacyjny
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-06 15:27:50
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-03
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Tomasz Hajny
Data modyfikacji: 2020-04-21 10:03:42