UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.91.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia protokołu dot. przetargu - budowa linii tramwajowej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-04-02

Data odpowiedzi: 2020-04-14

Treść wniosku:
Dotyczy przetargu: Budowa linii tramwajowej w ciągu ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do osiedla Pieczewo w Olsztynie.
Numer referencyjny: ZP.271.1.29.2018.a

Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - proszę o przekazanie kopii elektronicznej protokołu wraz ze wszystkimi załącznikami.

Treść odpowiedzi:
PDF, 286,56 KB metryczka
PDF, 4,12 MB metryczka
PDF, 18,79 MB metryczka
PDF, 21,66 MB metryczka
PDF, 12,77 MB metryczka
PDF, 11,83 MB metryczka
PDF, 13,44 MB metryczka
PDF, 10,89 MB metryczka
PDF, 14,13 MB metryczka
PDF, 16,09 MB metryczka
PDF, 5,95 MB metryczka
PDF, 22,55 MB metryczka
PDF, 12,49 MB metryczka
PDF, 10,21 MB metryczka
PDF, 15,37 MB metryczka
PDF, 16,05 MB metryczka
PDF, 19,80 MB metryczka
PDF, 4,77 MB metryczka
PDF, 2,15 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.91.2020 Wniosek - kopia protokołu dot. przetargu - budowa linii tramwajowej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-03 13:34:25
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-02
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Iwona Nowacka
Data modyfikacji: 2020-04-14 10:15:35