UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.90.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - udostępnienie informacji z pp. 29/18

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-04-02

Data odpowiedzi: 2020-04-06

Treść wniosku:
Dotyczy postępowania nr 29/2018
Proszę o udostępnienie informacji z otwarcia ofert (ile firm wzięło udział) wraz z kwotą jaką zamawiający przeznaczył na to zadanie.

Treść odpowiedzi:
PDF, 191,48 KB metryczka
PDF, 61,54 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.90.2020 Wniosek - udostępnienie informacji z pp. 29/18
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-03 12:30:54
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-02
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Iwona Nowacka
Data modyfikacji: 2020-04-06 08:34:21