UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.89.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - szczegóły oferty z postępowania przetargowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-04-01

Data odpowiedzi: 2020-04-08

Treść wniosku:
Prosimy o udzielenie informacji odnośnie szczegółów najkorzystniejszej oferty, zawartej w załącznikach do protokołów z postępowania przetargowego dotyczącego dostawy komputerów stacjonarnych, notebooków, monitorów, urządzeń drukujących.

Informacje, o które prosimy to:
1. Nazwy producenta i modeli wymienionego powyżej sprzętu, który wygrał w podanym postępowaniu - np. NTT, HP, Dell, Lenovo.
2. Nazwa producenta i modelu procesorów, np. Intel® Core™ i3-83xx, i7-85xx.
3. Nazwa i wersja zainstalowanego systemu operacyjnego,np.Windows10Pro,Windows10 Home, Windows Serwer 2016, Android, iOS.
4. Nazwa i wersja oprogramowania biurowego,np.MicrosoftOffice2019Pro,Microsoft Office 365.

Treść odpowiedzi:
PDF, 232,01 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.89.2020 Wniosek - szczegóły oferty z postępowania przetargowego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-02 15:02:12
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-01
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Iwona Nowacka
Data modyfikacji: 2020-04-08 10:48:44