UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.88.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - ponowne wykorzystanie informacji zawartych na stronie www.olsztyn.eu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Data wpływu: 2020-03-20

Data odpowiedzi: 2020-04-02

Treść wniosku:

 

WNIOSEK O PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352, z 2017 r. poz. 60.)

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy wykorzystać informacje sektora publicznego zawarte na stronie www.olsztyn.eu dotyczące wydarzeń odbywających się na terenie miasta oraz ościennych miejscowości. Jedną z zakładek z takimi informacjami jest https://www.olsztyn.eu/o-olsztynie/kalendarium.html?tx_kalendarz_kalendarzfull%5Baction%5D=showall&tx_kalendarz_kalendarzfull%5Bcontroller%5D=Calendar&cHash=a5e2c813641d27dfffd3710e022fd1a3 a także zakładka dotycząca bezpośrednio grupy docelowej naszego projektu https://senior.olsztyn.eu/pl/senior/kalendarium.html

Jeżeli miasto Olsztyn posiada otwarte API, jak w przypadku miasta Wrocław: https://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia link do API: http://dev.wroclaw.pl/go/ prosimy o przekazanie takiej informacji.

Jeżeli natomiast Urząd Miasta nie dysponuje otwartym API oraz możliwością przesłania danych o wydarzeniach – prosimy o pozwolenie na automatyczne pobieranie danych przez nas ze strony Urzędu Miasta. Jesteśmy w stanie wykonać to technicznie bez dodatkowych czynności.

Jednocześnie, prosimy o możliwość wykorzystania informatora dla seniora w formacie PDF - https://senior.olsztyn.eu/senior/informator-olsztynskiego-seniora.html)

 


Treść odpowiedzi:

W odpowiedzi na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego informuję, że wydarzenia odbywające się na terenie miasta publikowane na stronie olsztyn.eu są pobierane za pomocą API wystawionego na stronie visit.olsztyn.eu i nie ma przeszkód aby te informacje były ponownie wykorzystywane.

link do API: https://visit.olsztyn.eu/olsztyneuapi/czubaka/events/pl/timestamp_from/timestamp_to .

W przypadku informatora dla seniora umieszczonego w formacie PDF na stronie senior.olsztyn.eu informuję, że niema możliwości wyrażenia zgody ponieważ Urząd Miasta nie jest autorem wymienionej publikacji. Właściwym podmiotem jest Olsztyńska Rada Seniora ul. Knosały 3 pok.14, 10-015 Olsztyn, mail: radaseniora@olsztyn.eu, tel. 89 535-32-10 wew. 37.

 Z poważaniem

 

Mariola Iciak

Zastępca Dyrektora CIUWO

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.88.2020 Wniosek - ponowne wykorzystanie informacji zawartych na stronie www.olsztyn.eu
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-02 14:50:43
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-20
Odpowiedzialny: Rafał Ruchlewicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-04-03 08:50:47