UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.87.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - mieszkania komunalne i socjalne

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Data wpływu: 2020-03-29

Data odpowiedzi:

Treść wniosku:
Wnoszę o udostępnienie informacji na temat mieszkań komunalnych i socjalnych, którymi dysponuje gmina Olsztyn, tj. ilość tych lokali, metrażów, zajętości, lokalizacji oraz wszystkich dokumentów dotyczących w/w.
Informacje te proszę przesłać za pomocą poczty elektronicznej.


Treść odpowiedzi:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.87.2020 Wniosek - mieszkania komunalne i socjalne
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-31 15:03:42
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-29
Odpowiedzialny: Stanisław Gorczyca
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-04-14 12:24:24