UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.87.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - mieszkania komunalne i socjalne

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2020-03-29

Data odpowiedzi: 2020-04-14

Treść wniosku:
Wnoszę o udostępnienie informacji na temat mieszkań komunalnych i socjalnych, którymi dysponuje gmina Olsztyn, tj. ilość tych lokali, metrażów, zajętości, lokalizacji oraz wszystkich dokumentów dotyczących w/w.
Informacje te proszę przesłać za pomocą poczty elektronicznej.


Treść odpowiedzi:

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 29.03.2020 r. dotyczący udostępnienia informacji publicznej w sprawie lokali komunalnych i lokali przeznaczonych na najem socjalny wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Olsztyn, zawiadamiam że Urząd Miasta Olsztyna nie posiada wyżej wymienionej informacji.

Dysponentem takich danych jest Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, tel. 89 533 36 26, 89 526 28 32, e-mail: zlibk@zlibk.olsztyn.pl, do którego proponuję zwrócić się ze stosownym wnioskiem.

 

                                                                                                           Z poważaniem

SEKRETARZ MIASTA

Stanisław Gorczyca

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.87.2020 Wniosek - mieszkania komunalne i socjalne
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-31 15:03:42
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-29
Odpowiedzialny: Stanisław Gorczyca
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-04-14 12:24:24