UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.85.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - podatek od nieruchomości - jezioro Tyrsko dz. nr 55 obr. 154

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Podatków i Opłat

Data wpływu: 2020-03-16

Data odpowiedzi: 2020-04-14

Treść wniosku:
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji publicznej i wskazanie, czy w roku 2019 został opłacony podatek od nieruchomości - jezioro Tyrsko dz. nr 55 obr. 154 w Olsztynie.


Treść odpowiedzi:
ODT, 25,54 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.85.2020 Wniosek - podatek od nieruchomości - jezioro Tyrsko dz. nr 55 obr. 154
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-27 13:59:40
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-16
Odpowiedzialny: Dorota Lewkowicz
Ostatnio modyfikował: Dominik Drabik
Data modyfikacji: 2020-04-16 08:48:32