UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.82.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - położenie nieruchomości na obszarze przeznaczonym na cele publiczne

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-03-25

Data odpowiedzi: 2020-03-27

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. Z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) zwracam się z wnioskiem o przesłanie kopii wydanych dla nieruchomości położonej w Olsztynie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 8/2, położonej przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 46, w obrębie 75 miasta Olsztyn (dalej jako „Nieruchomość”), w następującym zakresie:

1.Czy Nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne?

2.Czy dla Nieruchomości została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?


Treść odpowiedzi:
DOC, 207 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.82.2020 Wniosek - położenie nieruchomości na obszarze przeznaczonym na cele publiczne
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-26 13:58:16
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-25
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-03-30 11:45:11