• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym


Nazwa postępowania:   Opracowanie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” wraz z aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna
     
Znak sprawy:   ZP.271.1.9.2020.d
     
Tryb zamówienia:   Przetarg nieograniczony
     
Rodzaj zamówienia:   usługi
     
Termin składania ofert/wniosków:   08-04-2020
      
Identyfikator postępowania:  
      
   

 
Dokumentacja postępowania w załącznikach:
HTML, 80,98 KB metryczka
DOC, 369.5 KB metryczka
DOC, 109.5 KB metryczka

Dokumentacja techniczna

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: 9/2020 Opracowanie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” wraz z aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Jolanta Chlubicka
Data udostępnienia: 2020-03-26 13:00:01
Wytworzył: Jolanta Chlubicka
Data wytworzenia: 2020-03-26
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Jolanta Chlubicka
Data modyfikacji: 2020-05-20 11:10:51