• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym


Nazwa postępowania:   Opracowanie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” wraz z aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna
     
Znak sprawy:   ZP.271.1.9.2020.d
     
Tryb zamówienia:   Przetarg nieograniczony
     
Rodzaj zamówienia:   usługi
     
Termin składania ofert/wniosków:   08-04-2020
      
Identyfikator postępowania:  
      
    Z uwagi na pandemię COVID-19 oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna, pokój nr 20.

 
Dokumentacja postępowania w załącznikach:
HTML, 80,98 KB metryczka
DOC, 369.5 KB metryczka
DOC, 109.5 KB metryczka
PDF, 314,76 KB metryczka
DOCX, 129,09 KB metryczka
PDF, 314,36 KB metryczka
PDF, 420,40 KB metryczka
PDF, 786,81 KB metryczka

Dokumentacja techniczna

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: 9/2020 Opracowanie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” wraz z aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Jolanta Chlubicka
Data udostępnienia: 2020-03-26 13:00:01
Wytworzył: Jolanta Chlubicka
Data wytworzenia: 2020-03-26
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Jolanta Chlubicka
Data modyfikacji: 2020-05-20 11:10:51