UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 16-09-2019
Porządek posiedzenia:
16 września 2019r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w sali 207 w Urzędzie Miasta Olsztyna, przy ul. Wyzwolenia 30, posiedzenie KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji kierowanych do rozpatrzenia przez Komisję w sprawie poruszanej przez:

  1. Pana W. K. na działania Prezydenta Olsztyna, MOPS oraz Dyrektora ZLiBK,

  2. Panią J. K. w zakresie prowadzonej budowy wieżowca w okolicy jej zamieszkania,

  3. Pana Z. K. dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie” przeprowadzonego przez Prezydenta Olsztyna”.

  4. Komitet Sympatyków Przedszkola dotyczącej inicjatywy uchwałodawczej w zakresie przedstawionego projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej obiektem przedszkola, położonej przy ul. Z., oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 16 m. Olsztyna jako działka nr 20 o powierzchni 5045 m2 na realizację zadań oświatach.

  5. Pana P. J. odnośnie skargi na Prezydenta Olsztyna,

 1. Sprawy różne.

Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, Poz. 1198, ze zm.) Na polecenie Dyrektora Biura Rady Miasta Marty Kilanowskiej-Lebiedzińskiej. Wyłączenia dokonała Aleksandra Witkowska Główny Specjalista w Biurze Rady Miasta UM Olsztyna.


Protokół:
Obecność:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 16.09.2019
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2020-03-26 12:57:49
Wytworzył: Aleksandra Witkowska
Data wytworzenia: 2020-03-26
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Witkowska
Data modyfikacji: 2020-03-26 13:09:57