UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.80.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - Gminny Program Rewitalizacji, działka nr 8/2

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2020-03-25

Data odpowiedzi: 2020-03-27

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. Z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) zwracam się z wnioskiem o przesłanie kopii wydanych dla nieruchomości położonej w Olsztynie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 8/2, położonej przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 46, w obrębie 75 miasta Olsztyn (dalej jako „Nieruchomość”), w następującym zakresie:

Czy dla Nieruchomości lub jej części został opracowany lub jest w trakcie opracowywania Gminny Program Rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji ?


Treść odpowiedzi:
DOCX, 83,88 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.80.2020 Wniosek - Gminny Program Rewitalizacji, działka nr 8/2
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-26 11:10:01
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-25
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Izabela Meissner
Data modyfikacji: 2020-03-27 11:24:00