UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.79.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, działka nr 8/2

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2020-03-25

Data odpowiedzi: 2020-04-02

Treść wniosku:

Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi:Dnia 03.04.2020 r. wnioskodawca otrzymał odpowiedź na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.79.2020 Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, działka nr 8/2
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-26 11:03:37
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-25
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2020-04-03 08:03:11