UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.77.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - kopie wydanych decyzji o warunkach zabudowy, działka nr 8/2

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-03-25

Data odpowiedzi: 2020-03-27

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. Z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) zwracam się z wnioskiem o przesłanie kopii wydanych dla nieruchomości położonej w Olsztynie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 8/2, położonej przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 46, w obrębie 75 miasta Olsztyn (dalej jako „Nieruchomość”):

1.Decyzji o warunkach zabudowy/decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy.

2.Informacji o toczących się postępowaniach, w przypadku kiedy wobec wyżej wymienionej Nieruchomości zostały złożone wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.


Treść odpowiedzi:
DOC, 212 KB metryczka
PDF, 348,22 KB metryczka
PDF, 453,39 KB metryczka
PDF, 308,65 KB metryczka
JPG, 1,34 MB metryczka
PDF, 321,15 KB metryczka
PDF, 207,36 KB metryczka
PDF, 169,80 KB metryczka
JPG, 1,28 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.77.2020 Wniosek - kopie wydanych decyzji o warunkach zabudowy, działka nr 8/2
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-26 10:46:46
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-25
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-03-30 11:44:04