UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.76.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - obsługa bankowa urzędu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Budżetu

Data wpływu: 2020-03-24

Data odpowiedzi: 2020-03-27

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
1. Jaki bank prowadzi obecnie obsługę bankową Państwa Urzędu?
2. Do kiedy obowiązuje umowa na obsługę bankową? 3. Proszę wymienić usługi z jakich składa się bieżąca obsługa bankowa Państwa Urzędu.
4. Czy obsługa bankowa odbywa się przy wykorzystaniu elektronicznych kanałów komunikacji? Jeżeli tak, proszę je wymienić.
5. Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje udzielenie kredytu? Jeżeli tak, proszę o podanie jaki to kredyt.
6. Czy bank, który obsługuje bieżące sprawy obsługuje także finansowanie inwestycji?
7. Czy bank świadczy usługi doradztwa finansowego? Jeżeli tak to jaki zakres obejmują te usługi?
8. Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje wymóg posiadania oddziału bankowego na terenie miasta/ gminy, jeżeli tak to jakiego typu transakcje są w nim przeprowadzane?
9. Z iloma bankami Państwo współpracują i z jakich usług tych banków państwo korzystają? Proszę je wymienić.
10. Czy współpracują Państwo z Bankiem Gospodarstwa Krajowego? Jeżeli tak, to w jakim zakresie i z jakich usług Państwo korzystają.
11. Czy poza korzystaniem z produktów i usług typowo bankowych korzystają Państwo także z innych instrumentów spoza sektora bankowego, np. z emisji obligacji? Jeżeli tak, proszę je wymienić.

Treść odpowiedzi:
DOC, 93.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.76.2020 Wniosek - obsługa bankowa urzędu
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-25 13:11:15
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-24
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-03-27 14:17:33