UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.75.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - liczba pracowników pracujących zdalnie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2020-03-19

Data odpowiedzi: 2020-03-24

Treść wniosku:
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: liczby pracowników, w tym liczby pracowników pracujących zdalnie (telepraca).
Proszę o przesłanie informacji pocztą elektroniczną.


Treść odpowiedzi:
DOC, 85 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.75.2020 Wniosek - liczba pracowników pracujących zdalnie
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-20 11:54:04
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-19
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-03-27 14:42:23